דוחות הצהרת הון

הגשת טופס הצהרת הון

מלווים אתכם לאורך כל הדרך!

אין כמעט עצמאי שאינו מכיר את זה, מגיע מכתב בדואר מרשות המיסים, מיד חרדה קלה עולה, בפנים בקשה רשמית ויבשושית להגשת דו"ח הצהרת הון. למרות שמדובר על בקשה שגרתית למדי מטעם רשות המיסים וכזו שרוב ציבור העצמאים מקבל בשלב זה או אחר, רבים חוששים מהדו"ח הזה והמשמעויות הפוטנציאליות שלו. משרד רואי חשבון הוגן, גינזבורג, יודלביץ' ושות' מספק שירות מקצועי ומותאם אישית של הכנה, ניתוח והגשת הצהרות הון לעצמאים, שכירים ויחידים, באופן מדויק, ברור וכזה שהופך את התהליך להרבה יותר קל, רגוע ונטול דאגות עבורכם.

בקשה רשמית מטעם רשות המיסים בדבר מילוי טופס הצהרת הון עשויה להעלות את רמות החרדה והבלבול אצל בעלי עסקים ועצמאים רבים. טופס הצהרת ההון הוא טופס דין וחשבון אשר מהווה כלי ביקורת מרכזי עבור פקידי השומה של מס הכנסה.

הטופס, אשר נגזר מסעיף 135 (1) (א) לפקודת מס הכנסה, מהווה הצהרה של הנישום (מחזיק התיק במס הכנסה) בדבר כל הנכסים, הרכוש וההון העצמי אשר נמצאים בבעלותו נכון לתקופת הזמן של ההצהרה.

*האישורים הינם בגין נכסיך, נכסי בן/בת הזוג ושל ילדיך עד גיל 18

מהי המשמעות של הצהרות הון וטופס הצהרת ההון?

כאמור, את טופס הצהרת ההון יש למלא על פי דרישה של רשות המיסים. באופן עקרוני, פקידי השומה רשאים לדרוש מכל אוכלוסיית בעלי העסקים והעצמאים את מילוי ההצהרה, זאת על פי שיקולים פנימיים ובמטרה לעקוב אחר הפעילות העסקית ואמינות נתוני ההכנסות השנתיים של כל עסק.

מטרתו הראשונית וגם העיקרית של טופס הצהרת ההון הוא לספק לפקידי מס ההכנסה תמונת מצב מלאה אודות מצבו הפיננסי העדכני של הנישום. תמונת מצב זו משמשת את מס ההכנסה לצרכי בקרה והשוואה שונים. כך למשל, נישום אשר מצהיר על הכנסות נמוכות מאוד במהלך שנות הפעילות העסקית שלו, ומנגד מצהיר על ריבוי נכסים וממון רב בהצהרת ההון, ודאי יעורר את חשדם של פקידי מס ההכנסה. חשד זה יוביל לביקורת סמויה או גלויה בדבר עבירות מרמה, העלמת מס, השמטה / אי הצהרה על נתוני מס שנתיים הכרחיים וכן הלאה. למעשה, משמש טופס ההצהרה ככלי לניתוח הכנסות מדווחות, הוצאות והון אישי ולבדיקת התקינות של כולם.

מלבד זאת, משמשת הצהרת ההון גם לצרכי השוואה. חשיבות הדיווח בדבר הנכסים שבבעלות הנישום מתגלה כאשר קיים חוסר התאמה מהותי בין הצהרות ההון במרוצת השנים. אדם אשר הצהיר בעבר על נכס אחד אשר נמצא בבעלותו, וכעבור מספר שנים הצהיר על אחזקה בארבעה נכסים נוספים, עשוי לעורר חשד בקרב רשויות המס.

מהותה של הצהרת ההון

הצהרת הון היא דו"ח אישי שרשות המיסים בישראל מבקשת מעת לעת, בעיקר מעצמאים ויחידים בעלי חברות או בעלי תיקי נכסים המגישים דו"ח שנתי על הכנסות. הדו"ח כולל פירוט מלא של כל הנכסים בבעלותו של מגיש הדו"ח. לאחר הגשת הצהרת הון, אותו נישום יידרש להגיש הצהרה נוספת לאחר כמה שנים, לצרכי בקרה ובדיקות של רשות המיסים. מטרתה של הצהרת ההון היא לבחון האם דיווחי הנישום לגבי הכנסותיו ורווחיו מתאימים לנכסים שבבעלותו, זהו כלי חשוב ומהותי עבור פקידי השומה של רשות המיסים.

בהצהרת הון יש לפרט נכסים פיננסיים בישראל ובחו"ל וכן נכסי רכוש דוגמת דירות מגורים, נדל"ן מניב, כלי רכב ופריטי רכוש נוספים

כך למשל, נישום המצהיר על הכנסות נמוכות מאוד או אף על הפסדים עסקיים גבוהים, אך בהצהרת ההון שלו רשומים כמויות רבות של נכסים פיננסיים ונכסי רכוש, יעורר חשד להעלמות ועבירות מס בקרב פקידי מס הכנסה. כמו כן, הצהרת ההון מאפשרת לרשות המיסים לבדוק האם לנישום יש נכסים שעשויים להניב לו הכנסה שאולי אינה מדווחת כיאות על ידו. בדיקת הצהרות הון נעשית גם בהתאם לדיווחים השנתיים של הנישום וגם באמצעות השוואה בין הצהרת הון ישנה להצהרה חדשה ועדכנית יותר. 

מה כולל טופס ההצהרה?  

את מילוי טופס ההצהרה חשוב לבצע תוך ליווי צמוד של משרד ראיית חשבון מנוסה, ובכל מקרה לא לשלוח את הפירוט והדו"ח הסופי לפני מעבר ואישור סופיים של גורמי המקצוע המעורים בתחום. זכרו כי מילוי לא נכון וחוסר דיוק בהצהרה (במודע או שלא במודע) עלולים לגרור נזקים עתידיים, ובתוך כך גם לאפשר לרשות המיסים את הלגיטימציה להטיל סנקציות שיפגעו בעסק שלכם.

במהלך מילוי הצהרת ההון תידרשו לדווח על הבאים:

  • נכסים פיננסיים בישראל ובחו"ל (מסחר בשוק ההון, קרנות פנסיה, חסכונות והשקעות בכל מכשיר פיננסי אחר).
  • נדל"ן מניב בארץ ובחו"ל, לרבות דירות, בתים, מגרשים לפיתוח וכל נכס נדל"ן אחר.
  • כלי רכב (בבעלותכם או בבעלות בני המשפחה).
  • פירוט מקיף של רכוש נוסף, לרבות תכולת הבית כולה (מוצרי חשמל, תכשיטים, אוספים וחפצים יקרי ערך נוספים שנמצאים ברשותכם).
  • ביטוחים – ביטוח דירה, ביטוח בריאות, ביטוח מקצועי אחר וגם ביטוח רכב.
  • התחייבויות – משכנתאות, הלוואות / חובות לבנקים או לגופים חוץ בנקאיים.
  • מתנות וירושות.
  • כספות- קיומן של כספות בבית או בבנק את תוכנן צריך לכלול.
  • רכוש והתחייבויות בנאמנות, אפוטרופסות וכד'-אם הינכם משמשים כמיופה כח, אפוטרופוס, נאמן, נציג, עליכם לצרף רשימתם  ופרטי בעלים.
  • סטטוס בנקאי מקיף ומפורט על כל הפעילות שלכם, לרבות פעילות ניירות ערך.

אל ההצהרה תידרשו לצרף רישומי יתרות בבנק, חשבוניות קניה, הצהרת בעלות על הרכב, וגם נתונים אודות פדיון של תכניות חיסכון וטפסים רבים אחרים. אנו ממליצים להתייעץ עם רואי החשבון בעת מילוי הפרטים ולא לצרף או להשמיט שום דיווח או טופס ללא בחינה של עין מקצועית.

מי נדרש בהגשת הצהרת הון ומתי?

על אף שהצהרת ההון עשויה להישלח לכל בעל עסק ועצמאי בכל נקודת זמן שהיא, נהוג לשלוח את טופס ההצהרה הראשון לכל עסק שנפתח בשנת המס האחרונה. אם לא תישלח הבקשה בשנה הראשונה לפתיחת העסק של הנישום, היא ככל הנראה תישלח בשנה העוקבת לכל המאוחר.

לאחר מכן, הצהרת ההון עשויה להישלח מדי מספר שנים, זאת על מנת לבצע השוואות וביקורת שוטפת על הפעילות העסקית.

את הצהרת ההון יש למלא ולהגיש תוך 120 ימים ממועד קבלתה. את הטופס ניתן לשגר באופן מקוון, או לחילופין לשלוח באופן פיסי למשרדי מס הכנסה.

הצהרת הון

הגשת הצהרת הון עם משרד רואה חשבון

עבור עצמאים עם מיעוט נכסים, הגשת הצהרת הון היא תהליך פשוט וקצר, למרות שרבים בכל זאת חוששים מפני הבירוקרטיה המתלווה לכך. כאשר לנישום שנדרש בהגשת הצהרת הון יש כבר נכסים כלשהם, מילוי ההצהרה עשוי להפוך למורכב יותר באופן עצמאי וללא ידע מקצועי מתאים. לכן רבים בוחרים לבצע את התהליך בעזרת משרד רואה חשבון. משרד רואי חשבון הוגן, גינזבורג, יודלביץ' ושות' מנוסה מאוד בהגשה מוצלחת של הצהרות הון לכל סוגי הלקוחות, כולל ביצוע השוואות נתונים ומתן הסברים משביעי רצון להפרשים עבור אנשי רשות המיסים.

עבור עצמאים עם מיעוט נכסים הגשת הצהרת הון היא תהליך פשוט וקצר. ולמרות זאת, רבים מהם בכל זאת חוששים מפני הבירוקרטיה המתלווה לכך. כאשר לנישום שנדרש בהגשת הצהרת הון יותר נכסים ורכוש הנמצאים בבעלותו, מילוי ההצהרה עשוי להפוך למורכב יותר, כך שלא ניתן למלא אותו באופן עצמאי וללא ידע מקצועי מתאים.

משרד רואי חשבון הוגן, גינזבורג, יודלביץ’ ושות’ מנוסה מאוד במילוי והגשה מדויקים של הצהרות הון לכל סוגי הלקוחות, כולל ביצוע השוואות נתונים ומתן הסברים משביעי רצון להפרשים עבור אנשי רשות המיסים. 

צוות רואי החשבון במשרד יודע בדיוק מהם השיקולים הקיימים במילוי ההצהרה, וביכולתו לאסוף את הנתונים בצורה יעילה ומהירה, כמו גם להזין לטופס ההצהרה את כל המרכיבים במקומם המתאים. יתרון מהותי של הגשת הצהרת הון בעזרת משרד רואי חשבון הוגן, גינזבורג, יודלביץ’ ושות’ טמון בעובדה שהמומחים שלנו מבצעים השוואה להצהרות הון קודמות, מנתחים את מקור ההבדלים ומספקים מראש הסברים להפרשים. כמו כן, הצוות של משרד רואי חשבון הוגן, גינזבורג, יודלביץ’ ושות’ מלווה את לקוחותיו בתהליכי ערעור, דיוני שומות מס והגשת דו”חות אישיים נוספים בהתאם לצורך ולדרישה.

רואה חשבון יודע בדיוק מה צריך להיכנס להצהרת ההון ויודע לאסוף את הנתונים בצורה יעילה ומהירה, כמו גם להזין לטופס ההצהרה את כל המרכיבים במקומם המתאים. יתרון מהותי של הגשת הצהרת הון בעזרת משרד רואי חשבון הוגן, גינזבורג, יודלביץ' ושות' הוא בכך שהמומחים שלנו מבצעים השוואה להצהרות הון קודמות, מנתחים את מקור ההבדלים ומספקים מראש הסברים להפרשים. כמו כן, הצוות של משרד רואי חשבון הוגן, גינזבורג, יודלביץ' ושות' מלווה את לקוחותיו בתהליכי ערעור, דיוני שומות מס והגשת דו"חות אישיים נוספים בהתאם לצורך ולדרישה. 

שאלות ותשובות נפוצות

מתי צריך להגיש הצהרת הון?

הצהרת הון תוגש לרשויות מס ההכנסה רק לאחר דרישה מפורשת מהם. מי שפתח עסק או חברה יקבל דרישה להצהרת הון לתאריך סוף השנה שקדמה לפתיחת העסק, ואז כל 4-5 שנים תתקבל דרישה מחודשת להצהרת הון לשם השוואה.
שכירים שעלו במדגם של רשות המיסים עשויים גם הם לקבל דרישה למלא הצהרת הון, וגם סוחרים בשוק ההון.
הצהרת ההון הראשונה שנותנת תמונת מצב פיננסי של האדם לתאריך מסוים חשובה כי היא הבסיס להשוואה בהמשך.

איך למלא הצהרת הון?

את טופס 1219 "הצהרת הון" אפשר למלא באופן עצמאי, אך מומלץ למלא אותו בעזרתו של רואה חשבון, כי כמו שנאמר "הכל נמצא בפרטים הקטנים". בכל מקרה יש להדפיס את הטופס ולמלא אותו בכתב יד ולחתום.
אפשר להגיש אותו:
באופן מקוון במערכת פניות הציבור של רשות המיסים; ממלאים את הפרטים ומצרפים את המסמכים הנדרשים.
באופן ידני, בדלפק מודיעין במשרד השומה. ההצהרה תוגש בשני העתקים, כשאחד נשאר אצל הנישום עם אישור קבלה.

למה משמשת הצהרת הון?

הצהרת הון היא דיווח מפורט של הנישום לרשות המיסים אודות הנכסים וההתחייבויות שלו. הצהרת ההון הראשונה מהווה בדרך כלל בסיס להשוואה שמאפשרת למס ההכנסה לבחון בהצהרות ההון הבאות כל שינוי שחל.
בהצלבת נתונים של מה שדווח בהצהרת ההון עם הדיווחים השנתיים של העסק רשות המיסים יכולה לבדוק פערים בלתי מוסברים וחוסר התאמות, שיכולות להצביע על העלמת מס.
לכן חשוב למלא את הפרטים בצורה מדויקת ובתשומת לב כדי לא להסתבך בהמשך.

כמה עולה הצהרת הון אצל רואה חשבון?

העלות מורכבת משני אלמנטים עיקריים:
מורכבות ההצהרה – כמות נכסי המקרקעין והרכוש שיש לנישומים, לבני הזוג ולילדים שלהם שהם עד גיל 18.
הצהרה ראשונה – במידה והצהרת ההון היא ראשונה, והיא תהיה הבסיס לאלו שיבואו אחריה, יש להקדיש מאמץ ותשומת לב יתרה על מנת לוודא שההצהרה מולאה כראוי.
העלויות יכולות לנוע מהצהרת הון ראשונה ופשוטה בעלות נמוכה יותר ובעוד שהצהרת מורכבת תעלה יותר, תלוי במורכבות.

בין אם אתם כבר לקוחות משרד רואי חשבון הוגן, גינזבורג, יודלביץ' ושות' ובין אם אתם רק רוצים משרד רואה חשבון מקצועי להכנת הצהרת הון תקינה, פנו אלינו היום ונשמח לסייע לכם לעבור את המשוכה הזו במינימום זמן וטעויות. 

רו"ח קובי גינזבורג

רו"ח קובי גינזבורג

רו"ח קובי גינזבורג הוא מוסמך במינהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב (MBA) ובמשפטים (LLM) מאוניברסיטת בר אילן. כמו כן, הוא מבקר פנימי וחבר בלשכת רואי החשבון בישראל ובבריטניה. קובי גינזבורג נמנה על הרו"חים המובילים בארץ ומעל ל-35 שנות ניסיון בתחום ראיית החשבון.

מאמרים
Call Now Button דילוג לתוכן