כתבו עלינו

מיכל רוזנבוים קבעה: דב בהרב לא יוכל לכהן כדירקטור בחברה ממשלתית

בתחילת מאי מינתה מנהלת רשות החברות מיכל רוזנבוים את רו"ח יעקב גינזבורג לבודק חיצוני על מנת...

ועדת גילאור אישרה את מינויו של מאיר שפיגלר למנכ"ל חברת החשמל

ועדת גילאור אישרה את מינוי מאיר שפיגלר לתפקיד מנכ"ל חברת החשמל.

לאחר הסערה: אושר מינוי מאיר שפיגלר למנכ"ל חברת החשמל

בעקבות דבריו של בהרב מינתה רוזנבוים את רו"ח יעקב גינזבורג לבדוק את הליכי המינוי של שפיגלר.
מאמרים