חוק המזומן

חוק המזומן נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2019. מטרתו נוסחה על ידי רשות המיסים כך: "החוק לצמצום השימוש במזומן נועד לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור. החוק קובע הגבלות על שימוש במזומן בעסקאות עם עוסקים מעל 6,000 ₪, בעסקאות בין אנשים פרטיים מעל 15,000 ₪, וכן כללים לשימוש נאות בצ'קים. החוק חל על ביצוע עסקאות, מתן או קבלת הלוואות, תרומות ומתנות, וכן על תשלום או קבלה של שכר עבודה. החוק מתייחס לעוסק, לאדם פרטי ולתייר וכן לרואה חשבון ועורך דין בעת מתן שירות עסקי ללקוח."

לשם הבהרה, להלן מושגים חשובים אליהם מתייחס החוק:

 • מזומן – שטרות ומטבעות כסף במטבע ישראלי ובמטבע חוץ.
 • עוסק – כל מי שנותן שירות או מוכר נכס, כולל מלכ"רים.
 • אדם שאינו עוסק – אנשים פרטיים שמבצעים פעולות במזומן, שלא במסגרת העסק שלהם.
 • עסקה – מכירה או קנייה של נכס, מתן או קבלה של שירות.
 • מחיר עסקה – התמורה שהוחלט עליה על ידי שני הצדדים, כולל הוצאות נלוות למכירה או לקנייה, מתן שירות או קבלת שירות, לרבות מע"מ, מס קניה ובלו.
 • צ'ק פתוח – צ'ק שניתן מבלי שנכתב עליו שם המקבל, נחשב כמזומן.
 • מסב – אם מישהו קיבל צ/ק והעבירו למישהו אחר, הצ'ק נחשב כמזומן.
 • החזקת מזומן – החוק מתייחס לשימוש במזומן בין שני צדדים ולא להחזקת מזומן.

חוק המזומן

עיקרי חוק המזומן

חוק המזומנים מגביל את השימוש במזומן לגבי הדברים הבאים:

 1. עסקאות הנעשות בין אנשים פרטיים – הסכום המקסימלי במקרה כזה יהיה 15,000 ₪.
 2. עסקאות הנעשות בין אנשים פרטיים לגורמים עסקיים – בעסקאות מסוג זה מותר על פי החוק להשתמש במזומן עד לסכום של 6,000 ₪. אם העסקה היא מעל לסכום זה אפשר לשלם במזומן בגובה של 10% מסך כל העסקה – הנמוך מביניהם.
 3. עסקאות הנעשות עם תייר – ההגבלה על שימוש במזומן בעסקאות אלו היא עד לסכום של 40,000 ₪.

תחומי תחולת החוק:

 • הלוואות – לגבי הלוואה במזומן, ההגבלה היא עד 6,000 ₪. אם הסכום גבוה מזה ניתן לקבל במזומן 10% מסך כל ההלוואה – הנמוך ביניהם.
 • תרומות – כאשר רוצים לתרום, גם למלכ"רים, השימוש במזומן מוגבל ל – 6,000 ₪.
 • מתנות – עוסקים הנותנים או מקבלים מתנות מוגבלים ל – 15,000 ₪ בלבד. אם המתנה היא מעל הסכום הזה הם יכולים לקבל או לתת רק 10% מסכום המתנה במזומן – לפי הנמוך ביניהם. 

יש לציין כי בקבלה או בנתינה של מתנות, ההגבלות על השימוש במזומן אינן חלות בין קרובי משפחה (בני זוג, הורים, ילדים, אחים/אחיות, נכדים).

 • שכר עבודה – עוסקים המשלמים או מקבלים שכר עבודה עד לסכום של 6,000 ₪ אינם מוגבלים לגבי קבלה או תשלום במזומן. במקרה של שכר עבודה, הגבלת השימוש במזומן חלה גם על בני משפחה.
 • שכר דירה – תשלום על שכר דירה במזומן מוגבל לסכום של 6,000 ₪. מעבר לזה אפשר לשלם 10% במזומן – או הנמוך מביניהם.

מזומן עם סרט מתנה

מספר הבהרות לגבי חוק המזומן

 • רכישה של מספר מוצרים – מחיר העסקה הוא בחישוב של כל המוצרים יחד.
 • עסקה עם מספר צדדים – מחיר העסקה מתייחס לכל העסקה ולא יחולק בין הרוכשים או נותני השירות.
 • אם התמורה משולמת מעת לעת – כל תשלום נחשב למחיר העסקה כמו לדוגמה כאשר משלמים שכר דירה.
 • תשלום באפליקציות שונות – לא נחשבים כתשלום במזומן ולכן ההגבלות לא חלות על העסקאות האלו.

חוק המזומן והשימוש בצ'קים:

 • עוסק וצ'קים – עוסק יכול לקבל או לתת צ'ק בכל סכום רק כאשר מקבל התשלום רשום עליו (גם אם הוא צ'ק מוסב). עוסק שנותן או מקבל צ'ק מוסב, בכל סכום, יכול לעשות זאת רק אם שמו ומספר תעודת הזהות של המסב כתובים על הצ'ק.
 • אדם פרטי וצ'קים:
  • צ'ק בין שני אנשים פרטיים – החוק מגביל רק לגבי צ'קים בסכום שמעל 5,000 ₪. מעל סכום זה אפשר לשלם או לקבל צ'ק רק כאשר יש שם של מקבל על גבי הצ'ק. אם הצ'ק הוסב צריך שיהיה שם ותעודת זהות של המסב על גבי הצ'ק.
  • צ'ק בין אדם פרטי ועסק – בכל מקרה שאדם פרטי נותן צ'ק לעסק, חובה ששם העוסק יהיה רשום על גבי הצ'ק כנפרע, גם אם הצ'ק הוסב.
  • צ'ק בין עוסק לאדם פרטי – החוק מגביל צ'קים שאדם פרטי מקבל מעוסק בסכום שמעל 5,000 ₪. אדם פרטי יכול לקבל רק צ'ק כאשר שמו רשום כמקבל גם על גבי צ'ק מוסב.

סיכום

חוק המזומן מנסה למנוע שימושים במזומן שאין אפשרות לעקוב אחריהם. בנק ישראל מציע חלופות בהם ניתן להשתמש במקום מזומן וצ'קים כמו למשל: כרטיס נטען, כרטיס חיוב מיידי (כרטיס דביט שנהוג להשתמש בו במדינות רבות), כרטיס אשראי, העברות מחשבון לחשבון, אפליקציות תשלום סלולריות, העברות זה"ב ועוד. כל זאת על מנת שיהיה רישום מסודר של תשלומים ותקבולים.

רו

רו"ח קובי גינזבורג

רו"ח קובי גינזבורג מוסמך במינהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב (MBA) ובמשפטים (LLM) מאוניברסיטת בר אילן. מבקר פנימי וחבר לשכת רואי החשבון בישראל ובבריטניה. קובי גינזבורג נמנה על הרו"חים המובילים בארץ ומעל ל-35 שנות ניסיון בתחום ראיית החשבון.

  ליצירת קשר נא למלא את הטופס ונחזור אליכם בהקדם
  Call Now Button דילוג לתוכן